dimecres, 25 de març de 2015

TRILOGIA DE GAIA

És un grup escultòric que el configuren tres peces i un text que les acompanya.

Es un grupo escultórico que lo configuran tres piezas y un texto que las acompaña.
La peça principal és Gaia, té forma de cos de dona i fa referència a la deessa terra. Aquesta figura fa apologia a la muntanya, gairebé sempre present en el paisatge a les formes personificades que la nostra imaginació sol conferir a les muntanyes.

La pieza principal es Gaia, tiene forma de cuerpo de mujer y hace referencia a la diosa tierra. Esta figura hace apología a la montaña, casi siempre presente en el paisaje y a las formas personificadas que nuestra imaginación suele conferir a las montañas.
La segona peça és el llibre de Gaia, una peça que parla de la saviesa i de l'equilibri, de com la mateixa terra es regula i regenera a ella mateixa com a ens vivent i que, com sempre la naturalesa està per sobre de tot i sempre guanya, només és qüestió de temps. Nosaltres com a hostes en aquesta terra, ens cal la natura per a la nostra subsistència i per això l'hem de respectar i cuidar amb tota la saviesa i respecte que es mereix. Per això, aquesta segona peça representa una terra híbrida i seca i en el centre de la mateixa hi ha representat un llibre que és un verger de saviesa.

La segunda pieza es el libro de Gaia, una pieza que habla de la sabiduría y del equilibrio, de cómo la misma tierra se regula y regenera a ella misma como ente viviente y de que, cómo siempre la naturaleza esta por encima de todo y siempre gana, solo es cuestión de tiempo. Nosotros como huéspedes en esta tierra, precisamos de la naturaleza para nuestra subsistencia y por ello debemos respetarla y cuidarla con toda la sabiduría y respeto que se merece. Por ello, esta segunda pieza representa una tierra híbrida y seca y en el centro de la misma hay representado un libro que es un vergel de sabiduría.
El tercer i últim element, és una maleta-necesser (aquí faig un joc de paraules amb la paraula necesser-necessari) El necesser, és l'objecte on guardem els elements necessaris per a la nostra higiene i bellesa.

El tercer y último elemento, es una maleta-neceser ( aquí hago un juego de palabras con la palabra neceser-necesario) El neceser, es el objeto donde guardamos los elementos necesarios para nuestra higiene i belleza. 
El text que acompanya les obres, parla de la connexió que vaig sentir amb la terra un dia que anava en cotxe per la carretera observant el paisatge i com va sorgir la idea de fer aquesta trilogia.
El fet de veure el paisatge des de dins del cotxe, em va portar al pensament un treball que vaig tenir com maquetista, per això vaig utilitzar la mateixa tècnica per a realitzar les peces. També perquè cada vegada que realitzava una maqueta era com construir un micro-món, cosa que em feia connectar amb la divinitat.

El texto que acompaña las obras, habla de la conexión que sentí con la tierra un día que iba en coche por la carretera observando el paisaje y como surgió la idea de hacer esta trilogía.
El hecho de ver el paisaje desde dentro del coche, me trajo al pensamiento un trabajo que tuve como maquetista, por ello utilicé la misma técnica para realizar las piezas. También porque cada vez que realizaba una maqueta era como construir un micro-mundo, cosa que me hacia conectar con la divinidad.

Gaia ens deixa un missatge dins del seu necesser, és una petita performance que realitzo, passejant el necesser per davant del públic obligant-los a formar un cercle, al centre del qual em situo. Després d'unes paraules en què parlo de la terra i la natura, obro el necesser i convido al públic a agafar el missatge que Gaia ha deixat per a cada un dels assistents a l'interior del necesser.

Gaia nos deja un mensaje dentro de su neceser, es una pequeña performance que realizo, paseo el neceser por delante del público obligándoles a formar un círculo, en el centro del cual me sitúo. Después de unas palabras en las que hablo de la tierra y la naturaleza, abro el neceser e invito al público a coger el mensaje que Gaia ha dejado para cada uno de los asistentes en el interior del neceser. 
En el missatge es pot llegir aquesta frase ....

En el mensaje se puede leer esta frase…. 

“RESPETA TODO LO QUE TE RODEA COMO SI EN ELLO TE FUERA LA VIDA”  2 comentaris:

  1. No sólo hay que respetar, (podemos pensar que el bosque en llamas quiere arder), tambien tenemos que evitar el incendio.

    ResponElimina
  2. Esto espero Rufino, cada vez que se de un incendio me duele

    ResponElimina